Publikácie AHK Slowakei

© Fotolia/matka_Wariatka
stack of magazines - information

Publikácie AHK Slowakei poskytujú veľmi praktické informácie pre podniky. Ponuka printových a online médií pokrýva témy: právo a dane, odmeňovanie zamestnancov, ako aj učebnice pre technické odborné vzdelávanie. Newsletter AHK Slowakei sa každý mesiac hlbšie zameriava na konkrétnu oblasť z hospodárskeho života na Slovensku alebo v Nemecku. 

 

Naša ponuka

Zákonník práce v nemeckom jazyku

Nemecký preklad slovenského zákonníka práce, ktorý AHK Slowakei prvýkrát vydala v roku 2010, je medzičasom k dispozícii v prepracovanom znení. Publikácia na 113 stranách podáva aktuálny právny stav zamestnaneckých pomerov na Slovensku.

Stav: 1. marec 2021
Autor: bnt attorneys-at-law
Jazyk: nemčina
Rozsah: 113 strán (pdf)
Cena: 39,00 EUR (49,00 EUR pre nečlenov) plus DPH

Ukážka

Mzdový benchmarking

Nový mzdový benchmarking AHK Slowakei bude onedlho k dispozícii. Zapojte sa do zberu dát a získajte finálny report s možnosťou porovnať údaje Vašej spoločnosti s údajmi iných spoločností z regiónu.

Publikácia ponúka spoľahlivé a aktuálne merítko štruktúry a výšky odmeňovania zamestnancov.     


Jazyk: slovenčina a nemčina
Formát: digitálna podoba (webová aplikácia) s možnosťou ukladania dát
Cena:s dodaním vlastných údajov: 250,00 EUR, (490,00 EUR pre nečlenov) plus DPH
bez dodania vlastných údajov: 490,00 EUR, (890,00 EUR pre nečlenov) plus DPH

Viac

Brožúra o Slovensku

Za účelom zjednodušenia rozhodovania sa pre Slovensko aj ďalších nemeckých firiem, vydala AHK Slowakei brožúru o Slovensku. Publikácia obsahuje dôležité ekonomické ukazovatele a všeobecné informácie o Slovensku.

Vydanie: 2021/22
Autor: AHK Slowakei
Jazyk: nemčina
Rozsah: 68 strán (A5)
Cena: Stiahnite si zadarmo

Newsletter Právo a dane

V newslettri „Právo a dane“ sa odborníci vyjadrujú k aktuálnym zmenám v legislatíve a komentujú ich vplyv na bežnú podnikateľskú prax. Každé vydanie obsahuje odborné príspevky k 14 témam z oblasti práva a daní.

Spôsob publikácie: dvojmesačne, v elektronickej podobe
Jazyk: slovenčina, nemčina
Cieľová skupina: 440 členských firiem, ako aj vyše 1 000 záujemcov z oblasti hospodárstva, politiky a verejnej správy oboch krajín

Čítať aktuálne vydanie

Archív newsletterov

Prezentácia odborných kancelárií

Objednajte si Newsletter